SERENE Beach Hotel

A:  274 Võ Nguyên Giáp, P. Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng    |    H:   (+84) 0236 3987 666
E:  info@serenehoteldanang.com  |    W:  www.serenehoteldanang.com
Đặt phòng

Hệ thống phòng

Diện tích: 28 m2   |   Giá: 1,850,000 VND
Diện tích: 32 m2  |   Giá: 2.250.000 VND
Diện tích: 32 m2   |  Giá: 2.150.000 VND
Giá: 3,900,000 VND
Diện tích: 35 m2   |   Giá: 2,450,000 VND
Diện tích: 38 m2   |   Giá: 2,950,000 VND
Diện tích: 40 m2  |    Giá: 2,750,000 VND
Diện tích: 45 m2   |    Giá: 4,200,000 VND
Diện tích: 55 m2   |    Giá: 4,500,000 VND