SERENE Beach Hotel

A:  274 Võ Nguyên Giáp, P. Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng    |    H:   (+84) 0236 3987 666
E:  info@serenehoteldanang.com  |    W:  www.serenehoteldanang.com
Đặt phòng

Hệ thống phòng

Diện tích: 30 m2   |   Số lượng: 53   |   Giá: 2.300.000 VND
Diện tích: 30 m2  |   Số lượng: 8   |    Giá: 2.300.000 VND
Diện tích: 35 m2   |    Số lượng: 10  |    Giá: 2.700.000 VND
Diện tích: 35 m2  |   Số lượng: 17   |    Giá: 2.700.000 VND
Giá: 4.500.000 VND (Sup) - 4.900.000 VND (Del)
Diện tích: 40 m2   |   Số lượng: 2   |   Giá: 3.100.000 VND
Diện tích: 40 m2   |    Số lượng: 24  |    Giá: 3.100.000 VND
Diện tích: 45 m2   |    Số lượng: 2   |    Giá: 3.600.000 VND
Diện tích: 50 m2   |    Số lượng: 5    |    Giá: 5.100.000 VND
Diện tích: 60 m2   |    Số lượng: 1   |    Giá: 6.200.000 VND