SERENE Beach Hotel by Maison des Fleurs Hospitality

A:  274 Võ Nguyên Giáp, P. Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng    |    H:   0236 3 987 666
E:  hoangtuananh@maisondesfleurs.com.vn   |    W:  www.serenehoteldanang.com
Đặt phòng

Hệ thống phòng

Diện tích: 28 m2  |  Số lượng: 8  |   Giá: 2.250.000 VND
Diện tích: 32 m2   |   Số lượng: 42   |   Giá: 2.250.000 VND
Diện tích: 32 m2  |   Số lượng: 8   |    Giá: 2.250.000 VND
Diện tích: 35 m2   |    Số lượng: 20   |    Giá: 2.750.000 VND
Diện tích: 35 m2  |   Số lượng: 27   |    Giá: 2.750.000 VND
Giá: 4.500.000 VND (Sup) - 4.900.000 VND (Del)
Diện tích: 40 m2   |   Số lượng: 15   |   Giá: 3.150.000 VND
Diện tích: 40 m2   |    Số lượng: 10   |    Giá: 3.150.000 VND
Diện tích: 45 m2   |    Số lượng: 3   |    Giá: 3.650.000 VND
Diện tích: 50 m2   |    Số lượng: 5    |    Giá: 4.950.000 VND
Diện tích: 60 m2   |    Số lượng: 2   |    Giá: 4.950.000 VND