SERENE Beach Hotel

A:  274 Võ Nguyên Giáp, P. Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng    |    H:   (+84) 0236 3987 666
E:  info@serenehoteldanang.com  |    W:  www.serenehoteldanang.com
Đặt phòng

Gửi mail cho chúng tôi

Liên hệ

Mọi phản hồi và thông tin chi tiết xin liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ:

SERENE BEACH HOTEL

 274 Võ Nguyên Giáp, Mỹ An, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

 (+84) 0236 3987 666

 info@serenehoteldanang.com

 www.serenehoteldanang.com