• Hotline: (+84) 0236 3987 666 - 0905 761 884

  객실

  SERENE 호텔의 각 침실은 따뜻하고 편안한 톤으로 우아한 스타일로 디자인되었습니다. 고급 방음 시스템을 갖춘 슈페리어 룸에는 모두 채광창이 내려다 보이는 창문이 있으며 현대적인 장비와 가구가 완비되어 있습니다.

  넓이 : 28 m2

  수용 인원 : 성인 2 명

  Bed type : 더블 침대 1 개 / 싱글 침대 2 개

  객실 요금 : 1,850,000 VND

  자세한 내용

  SERENE 호텔의 각 침실은 따뜻하고 편안한 톤으로 우아한 스타일로 디자인되었습니다. 고급 방음 시스템을 갖춘 슈페리어 룸에는 모두 채광창이 내려다 보이는 창문이 있으며 현대적인 장비와 가구가 완비되어 있습니다.

  넓이 : 28 m2

  수용 인원 : 성인 2 명

  Bed type : 더블 침대 1 개 / 싱글 침대 2 개

  객실 요금 : 1,850,000 VND

  자세한 내용

   

  Mỗi phòng ngủ của khách sạn SERENE được thiết kế theo phong cách thanh lịch với tông màu ấm cúng và thư giãn.  Các phòng Deluxe với hệ thống cách âm tân tiến đều có cửa sổ nhìn ra một phần bãi biển và thành phố. Phòng được trang bị đầy đủ các trang thiết bị, nội thất hiện đại.

  Diện tích: 32 m2

  Sức chứa: 2 người lớn

  Loại giường: 01 giường đôi/ 02 giường đơn

  Giá phòng: 2.150.000 VND

   

  자세한 내용

   

  Mỗi phòng ngủ của khách sạn SERENE được thiết kế theo phong cách thanh lịch với tông màu ấm cúng và thư giãn.  Các phòng Deluxe với hệ thống cách âm tân tiến đều có cửa sổ nhìn ra một phần bãi biển và thành phố. Phòng được trang bị đầy đủ các trang thiết bị, nội thất hiện đại.

  Diện tích: 32 m2

  Sức chứa: 2 người lớn

  Loại giường: 01 giường đôi/ 02 giường đơn

  Giá phòng: 2.150.000 VND

   

  자세한 내용

   

  Mỗi phòng ngủ của khách sạn SERENE được thiết kế theo phong cách thanh lịch với tông màu ấm cúng và thư giãn.  Các phòng Deluxe Ocean View với hệ thống cách âm tân tiến đều có cửa sổ nhìn ra toàn cảnh bãi biển Mỹ Khê. Phòng được trang bị đầy đủ các trang thiết bị, nội thất hiện đại.

  Diện tích: 35 m2

  Sức chứa: 2 người lớn

  Loại giường: 01 giường đôi/ 02 giường đơn

  Giá phòng: 2,450,000 VND

   

  자세한 내용

   

  Mỗi phòng ngủ của khách sạn SERENE được thiết kế theo phong cách thanh lịch với tông màu ấm cúng và thư giãn.  Các phòng Deluxe Ocean View với hệ thống cách âm tân tiến đều có cửa sổ nhìn ra toàn cảnh bãi biển Mỹ Khê. Phòng được trang bị đầy đủ các trang thiết bị, nội thất hiện đại.

  Diện tích: 35 m2

  Sức chứa: 2 người lớn

  Loại giường: 01 giường đôi/ 02 giường đơn

  Giá phòng: 2,450,000 VND

   

  자세한 내용

   

  Mỗi phòng ngủ của khách sạn SERENE được thiết kế theo phong cách thanh lịch với tông màu ấm cúng và thư giãn.  Các phòng Suite Ocean View với hệ thống cách âm tân tiến đều có cửa sổ nhìn ra toàn cảnh bãi biển Mỹ Khê. Phòng được trang bị đầy đủ các trang thiết bị, nội thất hiện đại.

  Diện tích: 40 m2

  Sức chứa: 2 người lớn

  Loại giường: 01 giường đôi

  Giá phòng: 2,750,000 VND (bao gồm 01 chiều đưa/ đón sân bay)

   

  자세한 내용

   

  Mỗi phòng ngủ của khách sạn SERENE được thiết kế theo phong cách thanh lịch với tông màu ấm cúng và thư giãn.  Các phòng Suite Ocean View với hệ thống cách âm tân tiến đều có cửa sổ nhìn ra toàn cảnh bãi biển Mỹ Khê. Phòng được trang bị đầy đủ các trang thiết bị, nội thất hiện đại.

  Diện tích: 40 m2

  Sức chứa: 2 người lớn

  Loại giường: 01 giường đôi

  Giá phòng: 2,750,000 VND (bao gồm 01 chiều đưa/ đón sân bay)

   

  자세한 내용

   

  Mỗi phòng ngủ của khách sạn SERENE được thiết kế theo phong cách thanh lịch với tông màu ấm cúng và thư giãn.  Các phòng Family Suite Ocean View với hệ thống cách âm tân tiến đều có cửa sổ nhìn ra toàn cảnh bãi biển Mỹ Khê. Phòng được trang bị đầy đủ các trang thiết bị, nội thất hiện đại.

  Diện tích: 45 m2

  Sức chứa: 4 người lớn

  Loại giường: 02 giường đôi

  Giá phòng: 4,200,000 VND (bao gồm 01 chiều đưa/ đón sân bay)

   

  자세한 내용

   

  Mỗi phòng ngủ của khách sạn SERENE được thiết kế theo phong cách thanh lịch với tông màu ấm cúng và thư giãn.  Các phòng Family Suite Ocean View với hệ thống cách âm tân tiến đều có cửa sổ nhìn ra toàn cảnh bãi biển Mỹ Khê. Phòng được trang bị đầy đủ các trang thiết bị, nội thất hiện đại.

  Diện tích: 45 m2

  Sức chứa: 4 người lớn

  Loại giường: 02 giường đôi

  Giá phòng: 4,200,000 VND (bao gồm 01 chiều đưa/ đón sân bay)

   

  자세한 내용

   

  Each bedroom of SERENE Hotel is oriented in a feng shui style that is most suitable for all guests who have a comfortable and successful vacation, business trip here.

  Area: ... m2

  Quantity: ...

  Price: 4.500.000 VND (Sup)

  Price: 4.900.000 VND (Del)

   

  자세한 내용

   

  Each bedroom of SERENE Hotel is oriented in a feng shui style that is most suitable for all guests who have a comfortable and successful vacation, business trip here.

  Area: ... m2

  Quantity: ...

  Price: 4.500.000 VND (Sup)

  Price: 4.900.000 VND (Del)

   

  자세한 내용

   

  Mỗi phòng ngủ của khách sạn SERENE được thiết kế theo phong cách thanh lịch với tông màu ấm cúng và thư giãn.  Các phòng Serene Suite Ocean View với hệ thống cách âm tân tiến đều có cửa sổ nhìn ra toàn cảnh bãi biển Mỹ Khê. Phòng được trang bị đầy đủ các trang thiết bị, nội thất hiện đại.

  Diện tích: 55 m2

  Sức chứa: 2 người lớn

  Loại giường: 01 giường đôi

  Giá phòng: 4,500,000 VND (bao gồm 01 chiều đưa/ đón sân bay)

   

  자세한 내용

   

  Mỗi phòng ngủ của khách sạn SERENE được thiết kế theo phong cách thanh lịch với tông màu ấm cúng và thư giãn.  Các phòng Serene Suite Ocean View với hệ thống cách âm tân tiến đều có cửa sổ nhìn ra toàn cảnh bãi biển Mỹ Khê. Phòng được trang bị đầy đủ các trang thiết bị, nội thất hiện đại.

  Diện tích: 55 m2

  Sức chứa: 2 người lớn

  Loại giường: 01 giường đôi

  Giá phòng: 4,500,000 VND (bao gồm 01 chiều đưa/ đón sân bay)

   

  자세한 내용